messager
 
เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการใช้งาน E-Service
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 50| ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
คู่มือการปฏิบัติงานงานทะเบียนและบัตร
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 67
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 79
คู่มือปฏิบัติงานงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 126| ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
คู่มือปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 203