messager
 
เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
ประชุมประชาคม
รายละเอียด : เทศบาลตำบลสำโรงทาบ ได้ร่วมประชุมประชาคมกับชาวบ้านหมู่ 1 ตำบลสำโรงทาบ เพื่อ พูดคุย หารือและชี้แจง แนวทางการดำเนินงานโครงการพื้นที่สีเขียวในลำคลองห้วยแสง กรณี ชาวบ้านแจ้งว่าได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการ ฯนายสมบัติ วิวาสุข นายกเทศมนตรี มอบหมาย ให้ นายก่อการ ฝอดสูงเนิน รักษาการปลัดเทศบาล /นายนพรัตน์ สายรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัด /นายนิพนธ์ สิริพิริยะ ประธานสภา เทศบาลตำบลสำโรงทาบ และคณะ ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ กับประชาชนชาวบ้านสำโรงทาบ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ ผู้นำชุมชน ซึ่งได้ข้อสรุป ว่ามีความ เห็นชอบในการดำเนิน โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในลำคลองห้วยแสงโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 2 อปท. ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในลำคลองห้วยแสง
ผู้โพส : admin