call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 371 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทร.044-569106 โทรสาร.044-569107

folder รายงานการประชุมสภาฯ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
31 สิงหาคม 2564
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ครั้งแรก grade โดย : admin เปิดอ่าน : 13
31 สิงหาคม 2564
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 13
31 สิงหาคม 2564
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 14
31 สิงหาคม 2564
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงทาบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : สายด่วน 088-9993854