เทศบาลตำบลสำโรงทาบ call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
สำโรงทาบ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 371 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทร.044-569106 โทรสาร.044-569107

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 92
เดือนนี้ 4,472
เดือนที่แล้ว 10,674
ทั้งหมด 59,927

account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสรวงสุดา บุราคร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 044569106
นางสาวสรวงสุดา บุราคร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 044569106
นางสาวศิริวรรณ แสงอุ่น
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวศิริวรรณ แสงอุ่น
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นายมวลชัย แก้วคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร : 044-569106
นายมวลชัย แก้วคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร : 044-569106
นางสาวเพชรรินทร์ ผลรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 044-569106
นางสาวเพชรรินทร์ ผลรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 044-569106
นายอุทัย สาทิพย์จันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นายอุทัย สาทิพย์จันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นายเจรียน วิวาสุข
พนักงานขับรถขยะ
นายเจรียน วิวาสุข
พนักงานขับรถขยะ
นายพูนศักดิ์ งามนัก
พนักงานขับรถฟาร์มแทรคเตอร์
นายพูนศักดิ์ งามนัก
พนักงานขับรถฟาร์มแทรคเตอร์
นางสาวพีราภา บุญจูง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 044-569106
นางสาวพีราภา บุญจูง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 044-569106
นางสาวชนากานต์ งามนัก
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวชนากานต์ งามนัก
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวรวิทย์ บุญคำ
พนักงานเก็บขนขยะ
นายวรวิทย์ บุญคำ
พนักงานเก็บขนขยะ
นายเปลี่ยน ศรีลา
พนักงานหน้าเตาเผาขยะ
นายเปลี่ยน ศรีลา
พนักงานหน้าเตาเผาขยะ
นายประทีป วิวาสุข
พนักงานหน้าเตาเผาขยะ
นายประทีป วิวาสุข
พนักงานหน้าเตาเผาขยะ
นายสำรวย วิวาสุข
พนักงานขับรถขยะ
นายสำรวย วิวาสุข
พนักงานขับรถขยะ
นางน้อย สาทิพย์จันทร์
พนักงานกวาดถนน
นางน้อย สาทิพย์จันทร์
พนักงานกวาดถนน
นายสุริยะ สาทิพย์จันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุริยะ สาทิพย์จันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายรัตน์ ชะฎาทอง
พนักงานเก็บขนขยะ
นายรัตน์ ชะฎาทอง
พนักงานเก็บขนขยะ
นายภัทราลักษณ์ สายหอม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สัตวบาล
โทร : 044-569106
นายภัทราลักษณ์ สายหอม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สัตวบาล
โทร : 044-569106
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : 088-9993854
นายสมบัติ วิวาสุข
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ
โทร : 088-9993854